Beheer en onderhoud (Maintenance)

 

De vraag naar duurzame oplossingen wordt steeds groter. Opdrachtgevers en organisaties zoeken naar nieuwe en slimme oplossingen voor duurzaamheid. Energiezuinigheid, duurzame materialen en minimale milieubelasting spelen hierbij een voorname rol.

De filosofie van EMMO Consultancy is dat goed beheer en onderhoud op zowel korte termijn als langere termijn een duurzame oplossing biedt en geld bespaart. Door het tijdig en juist uitvoeren van onderhoud kan de Life Cycle Costs (LCC) van elektrotechnische installaties en daarmee de Total Cost of Ownership (TCO) worden gereduceerd. Het doel is om gedurende de cyclus van aanleg tot aan de sloop doordachte keuzes te maken, waarmee het meest kosteneffectieve en meest duurzame resultaat wordt behaald.

EMMO Consultancy biedt u hiervoor o.a. de volgende diensten aan:

 • Het opstellen van:
  • Jaarlijkse en meerjaarlijkse onderhoudsbudgetten;
  • FMEA (Failure Mode Effect Analyses);
  • FMECA (Failure Mode Effect Critical Analyses);
  • Foutenbomen;
  • Functiebomen;
  • Objectenbomen;
  • Onderhoudsstrategieën;
  • Gebouwcertificeringsmethodes zoals LEED, BREEAM en GPR gebouw.
 • Het uitvoeren van:
  • Conditiemetingen volgens NEN 2767;
  • Storingsanalyses;
  • Life Cycle Cost (LCC) berekeningen;
  • Total Cost of Ownership (TCO) berekeningen;
  • Het organiseren van periodieke keuringen in het kader van de NEN 3140 / NEN 3840.